Η διαδρομή του μελιού

MUSES HONEY PRESENTS

THE ROUTE OF HONEY

LET US BEGIN

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

HONEY COLLECTION & SAMPLING

Honey is collected directly from beekeepers and undergoes vigorous quality inspection and control.

A track record is kept for every delivery, while the strictly monitored supplier network ensures the fixed and unaltered quality of the honey, based on the high standards we have instituted.

Συλλογή μελιού με τον παραδοσιακό τρόπο Συλλογή μελιού από την κυψέλη
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΗ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

SELECTION & CLASSIFICATION PER KIND

Classification of honeys per kind, based on their quality and organoleptic characteristics.

Muses Honey is a multivarietal honey comprising of the best honeys from all over Greece.

Ταξινόμηση μελιού με σύγχρονες μεθόδους
ΔΙΑΛΟΓΗ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΗ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

PRESERVATION & STORAGE

Honey is stored in conditions preserving all of its essential natural characteristics and its rich biological value intact.

αποθήκευση του ελληνικού μελιού μούσες Συντήρηση μελιού μούσες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

PRODUCTION PROCESS

Filtering, homogenization and moisture control using high-tech specialized equipment.

The standardization process does not take too much time, for it not to “bother” the honey.

Παραγωγή ελληνικού μελιού
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

FINAL CHECK & STANDARDIZATION

Final quality and organoleptic check before the standardization of honey.

Muses Honey is a product guaranteed to preserve the nutrients and beneficial qualities of Greek honey.

Τυποποίηση ελληνικού μελιού μούσες Έλεγχος μελιού
ΣΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  • facebook Meli Muses
  • instagram Meli Muses
  • youtube Meli Muses